Kwaliteit en certificering Werken bij Heating Group Contact nl hu en de

Biogas leveren aan het gasnet in de vorm van groene energie

Biogas leveren aan het gasnet in de vorm van groene energie

Biogas wordt een steeds belangrijkere bron van groene energie. We kampen met een groot tekort aan gas en de winning van aardgas brengt ernstige problemen met zich mee. Daarnaast kan de productie van biogas in biomassacentrales de methaanuitstoot van mesthopen voorkomen. Mest is namelijk een van de mogelijke brandstoffen voor de productie van biogas. Om biogas aan het gasnet te kunnen leveren moet er een proces doorlopen worden waarbij explosieveilige flensheaters een rol spelen.

Hoe produceren biomassacentrales biogas?

In de biomassa centrale vindt vergisting plaats: een fermentatieproces waarbij bacteriën de organische stof omzetten in biogas. De bacterieën produceren tijdens deze fermentatie methaan bij bepaalde temperaturen en daarnaast ontstaat er een restafvalstroom die digestaat wordt genoemd. Digestaat kan, onder voorwaarden, gebruikt worden als meststof. Het biogas kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Steeds meer biogas wordt teruggeleverd aan het net.

Opwaarderen van biogas tot groen gas

Om biogas geschikt te maken voor invoeging in het aardgasnet dient het methaanpercentage verhoogd te worden. Het gas moet dan voor minimaal 88% uit methaan bestaan. Wanneer het gas gebruikt wordt als brandstof voor auto's dan is een methaangehalte van 95 tot 99% gewenst. Om deze percentages te bereiken worden in biogasinstallaties eerst alle onzuiverheden uit het biogas gehaald met behulo van actieve carbon. Vervolgens gebruikt men membranen om het gas te splitsen in methaan (CH4) en koolstofdioxide (CO2). Door drukverschil op het membraanoppervlak kan circa 99% van de CO2 afgesplitst worden.

100% biomethaan en vloeibare CO2

De ontwikkelingen in de biogasindustrie staan niet stil. Inmiddels is er een zero waste productie van groen gas mogelijk.

Bij de standaard procedure komt een kleine hoeveelheid methaan in de atmosfeer vrij bij de splitsing van de methaan en de koolstofdioxide.De vrijgekomen CO2 wordt verbrand. Dit proces levert natuurlijk al een enorme bijdrage aan de te behalen klimaatdoelstellingen maar het kan nog efficiënter, en niet onbelangrijk: nóg rendabeler. Het is namelijk mogelijk om de biomethaan volledig terug te winnen en daarnaast alle vrijgekomen CO2 in vloeibare vorm op te slaan.

Met deze methode komt er dus geen schadelijke methaan vrij in de atmosfeer en kan de vloeibare CO2 als bijproduct verkocht worden. De kwaliteit van de CO2 kan (afhankelijk van het gekozen systeem) zo hoog zijn dat deze zelfs in de voedingsmiddelenindustrie gebruikt mag worden.

Voorbeelden van toepassingen van vloeibaar CO2:

  • Droogijs
  • Lasgas
  • Broeikassen
  • Brandblussers
  • Productie van etenswaren en dranken

Gebruik van ATEX flensheaters met lage wattages

Om biogas te bewerken tot groen gas is energie nodig in de vorm van warmte. Bij verwarming in een biogasinstallatie dient rekening gehouden te worden met het explosiegevaar. Biogas is immers een brandstof in gasvorm en bij een lek kan een explosie ontstaan. Een juiste ATEX certificering is daarom noodzakelijk.

Doordat er in het proces gebruik gemaakt wordt van lage temperaturen is zelfs in de grotere centrales een flensheater van zo’n 30kW doorgaans al voldoende. In verband met het explosiegevaar moeten de flensheaters atex gecertificeerd zijn. Heating Group is al jarenlang een expert in de ontwikkeling en productie van flensheaters. We maken de heaters op maat. Bij ons ben je dus verzekerd van een heater die precies afgestemd is op je proces.

Voor de biogasindustrie leveren wij al jaren onze ATEX flensheaters aan grote spelers op de markt. Dit tot grote tevredenheid van onze klanten.

Wil je graag meer informatie? Of wil je een offerte aanvragen voor onze ATEX flensheaters? Vul ons contactformulier in of bel direct met een van onze specialisten op  +31 24 - 34 34 222.