Kwaliteit en certificering Werken bij Heating Group Contact nl en de

Dikke buiselementen

Dikkebuiselementen bestaan uit een vochtdichte metalen buis al of niet voorzien van een schroefkop of flens, met daarin een keramisch element. De buis is in contact met het medium. Het element verwarmt dus indirect.

Dikkebuiselementen worden vooral ingezet voor het verwarmen van agressieve vloeistoffen en olie, waar de watt-belasting dus laag moet zijn.

Technisch advies?

Dikkebuis elementen

Dikkebuiselementen zijn keramische elementen in een roestvast stalen buis. Het keramische element verwarmt de buis en deze zorgt voor de warmteoverdracht naar het medium.

Heating Group kan de Dikkebuiselementen voorzien van een inschroefwartel of van een flensaansluiting. Desgewenst kunnen ze worden uitgevoerd met een temperatuursensor.

Dikkebuis elementen voor tankverwarming

Tankverwarming is een typisch toepassingsgebied voor dikke buis elementen situaties waarbij de verwarmingselementen eenvoudig vervangen dienen te kunnen worden, bijvoorbeeld bij tankverwarming, waarbij men niet de tank wil of kan laten drainen. Door de lage wattbelasting zijn deze elementen zeer geschikt voor het verwarmen van aggressieve vloeistoffen en olie.

Wil je graag meer informatie?


Technisch advies Vraag om informatie