Procesverwarming

Dikke buiselementen

Dikkebuiselementen bestaan uit een vochtdichte metalen buis al of niet voorzien van een schroefkop of flens, met daarin een keramische element. De buis is in contact met het medium. Het element verwarmt dus indirect. Dikkebuiselementen worden vooral ingezet voor verwarmen van agressieve vloeistoffen en olie, waar de wattbelasting dus laag moet zijn.

Dikkebuis elementen voor tankverwarming

Tankverwarming is een typisch toepassingsgebied voor dikkebuis elementen situaties waarbij de verwarmingselementen eenvoudig vervangen dienen te kunnen worden, bijvoorbeeld bij tankverwarming, waarbij men niet de tank wil of kan laten drainen.